Fekventované otázky a odpovede

Čo je algoritmus TPI?

Algoritmus TPI v porovnaní s hysteréziou funguje inak. Volí časové impulzy zapínania a vypínania vykurovacieho zariadenia, ktoré trvajú niekoľko minút tak, aby bola teplota v miestnosti čo najbližšie k nastavenej hodnote. Dokonca aj vtedy, keď už je dosiahnutá zvolená teplota, pomocou impulzov stále vykuruje, aby bola teplota v miestnosti komfortná. TPI (Time Proporcional and Integral) je algoritmus, ktorý má vo svojom softvéri jednoduchú pamäť. Tá mu pomáha „učiť sa“, ako sa dosahuje a udržiava teplota v miestnosti. Má základnú výpočtovú schopnosť: „pracuje“ so zozbieranými údajmi a aktuálnymi teplotami a „predpovedá“, ako dlho musí byť dodávané teplo (zapnuté vykurovanie). Je to druh „inteligentného riadenia“, ktoré spočíva v tom, že dodávka tepla trvá tak dlho, až kým sa dosiahne nastavená hodnota a potom sa vypne, čím sa zvyšuje energetická účinnosť. TPI funguje podľa cyklov, ktorých trvanie sa meria v číslach za hodinu. Pri bežnom používaní zistíte, že termostat pracuje kratšie, keď sa priblíži k nastavenej hodnote teploty. Keď sa dosiahne zvolená hodnota teploty, časové úseky prevádzky sa skrátia. Na termostate E10 je možné zvoliť algoritmus TPI pre konkrétny typ vykurovania (podlahové, radiátorové alebo elektrické).

Týždenný a denný termostat – základné rozdiely.

Na dennom termostate nie je možné vytvoriť plán. To znamená, že keď je teplota nastavená, bude udržiavaná, až kým používateľ manuálne nezmení nastavenia. Týždenný termostat umožňuje vytváranie plánov, t.j. užívateľ má možnosť programovania rôznych teplôt v závislosti od rôznych hodín (časových intervalov).

Aké vodiče treba použiť na pripojenie termostatu ku kotlu?

Pripojenie termostatu ku kotlu sa vykonáva dvojžilovým káblom 2 x 0,5 mm alebo 2 x 0,75 mm.

Na čo slúži externý snímač teploty v termostate?

Externý snímač teploty pripojený k termostatu je možné použiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je umiestnenie snímača do podlahy. V tomto prípade snímač ochráni podlahu pred prehriatím či vychladnutím. Druhý spôsob použitia externého snímača je umiestniť ho do inej miestnosti, aby sme zmenili bod merania teploty. Termostat potom nevyužíva vstavaný senzor, ale len externý.

Ako skontrolovať veľkosť závitu ventilovej vložky na rozdeľovači?

Na trhu sú dve štandardné veľkosti závitov ventilových vložiek. Ide o závity M30 a M28. Informácie o tom, akú máte ventilovú vložku, nájdete v dokumentoch výrobcu rozdeľovača alebo alebo ich môžete odmerať posuvným meradlom.

Koľko termoelektrických pohonov je maximálne možné pripojiť na každú zónu v centrálnej svorkovnici?

Každá centrálna svorkovnica má na pripojenie pohonov iný počet vstupov. Ak je potrebné pripojiť ďalšie pohony, je možné použiť maximálne šesť pripojení na zónu, napríklad pomocou elektrických svoriek.

Je možné použiť viacero prijímačov s bezdrôtovým termostatom?

Ak daný model termostatu umožňuje spárovanie ďalších prijímačov, nie je dôvod nepoužiť ich. Napríklad v prípade, že je potrebné súčasne spustiť kotol a obehové čerpadlo, ktoré sú umiestnené na rôznych miestach a nie je možné prepojiť ich drôtom.

Čo sú kontakty COM NO a NC?

Označenie NC a NO nás informuje o tom, v akom stave sú kontakty, keď napríklad nezačne pracovať termostat.

NO kontakt (bez prúdu otvorený) je otvorený, keď termostat nevysiela požiadavku na vykurovanie. Kontakt NO sa zatvorí, keď termostat požiadavku na vykurovanie vysiela.

NC kontakt (bez prúdu zatvorený) je zatvorený, keď termostat nevysiela požiadavku na vykurovanie. NC kontakt sa otvorí, keď je potrebné vykurovať.