Po prvé: udržujme teplo v dome

 

Človek svojou činnosťou negatívne ovplynňuje životné prostredie. S rozvojom civilizácie dochádza k znehodnocovaniu prírodného prostredia a k rozvoju rôznych civilizačných ochorení. Spaľovanie odpadu, vypúšťanie nečistôt a toxínov do atmosféry, plytvanie energiou – to je náš každodenný život. Ak nič nezmeníme, alebo zmeníme málo, v budúcnosti môžeme čakať výrazné zhoršenie života na našej planéte.

Je nevyhnutné, aby sme sa zmobilizovali k zmene a hľadali odpoveď na otázku: čo môžeme urobiť, aby sme tento negatívny trend pomohli zvrátiť? Ako neplytvať energiou a obmedziť vypúšťanie škodlivín do ovzdušia? Možností máme viacero.

Môžeme: zlepšiť tepelnú izoláciu domu, znížiť spotrebu energie (s využitím proekologických zariadení Smart Home) a počas vykurovacej sezóny rozumne regulovať vykurovanie.

Ani tie najšetrnejšie technológie vykurovania nebudú energeticky efektívne, ak bude teplo z budovy unikať. Teplo môže unikať celým povrchom budovy, teda obvodovými stenami a otvormi – oknami, dverami, strechou i podlahou. Skutočné  úniky tepla veľmi závisia od individuálnej stavby, odborníci sa však zhodujú, že najcitlivejším miestom celej obvodovej konštrukcie sú okná a dvere. Vetraním sa stráca ďalšia nezanedbateľná časť tepla. Výsledkom tak je zbytočná spotreba energie zdĺhavým prekurovaním miestností.

V prípade novopostavených domov je energetická efektívnosť vopred stanovená už v štádiu projektovania a výstavby. Najnovšie parametre na energetickú hospodárnosť budov sú špecifikované v legislatíve. Predpisy upravujúce energetickú hospodárnosť budov: Zákon č. 555/205 Z. Z., Vyhláška 35/2020 Z. Z. a technické normy (najvýznamnejšia z hľadiska požiadaviek je STN 73 0540-2/Z1+Z2:2019 Tepelná ochrana budov).

Čo však môžeme urobiť sami pri bývaní v našich domovoch? Najmä v tých starších, ktorých energetické štandardy sú nedostatočné?

Na čo myslieť, aby sme udržali teplo vo svojom dome?

Nezakrývajme radiátory (závesmi, nábytkom, vankúšmi atď.). Úniku tepla zamedzíme výmenou okien za tesnejšie alebo utesnením okenných rámov tadiaľ totiž najrýchlejšie uniká teplo. Oplatí sa tiež utesniť  vchodové a pivničné dvere či dvere na povalu a myslieť na zateplenie obvodových stien,  strechy, podkrovia, prízemia a podlahy.

Nakoniec je dobré zvážiť inštaláciu systémov automatickej regulácie vykurovania, ktoré umožnia v každej miestnosti udržiavať teplotu samostatne (nižšiu teplotu v menej používaných miestnostiach alebo aj v celom dome, ak je na dlhší čas prázdny). Investícia do osvedčeného riadiaceho systému je tiež vhodným spôsobom, ako znížiť účty za energiu.

Monitorujme spotrebu energie

Každodenné plytvanie energiou nás vyčerpáva finančne aj ekologicky: nevypíname svetlá, nevyťahujeme nabíjačky zo zásuviek, spíme pri zapnutom nočnom svetle. Rovnako nie vždy venujeme pozornosť tomu, akú energetickú triedu spotrebiča denne používame. Sčítaním týchto a mnohých ďalších faktorov neúmyselne spôsobujeme navýšenie prevádzkových nákladov v našich domovoch.

Automatizácia budov SALUS Controls s radom Smart Home je riešením, ktoré pomôže optimalizovať prevádzku domácich spotrebičov.

Po prvé: vďaka vhodne naprogramovaným prevádzkovým scenárom dokážu regulátory teploty, inteligentné zásuvky alebo inteligentné relé ovládať nielen vykurovanie, ale aj osvetlenie a ON / OFF elektrické zariadenia. Napríklad v pevne stanovenom čase sa preruší napájanie vybraných zariadení, čím sa automaticky zníži spotreba energie. Stačí si vytvoriť pravidlo, ktoré o polnoci zariadenia vypne.

Po druhé: bezplatná aplikácia SALUS Smart Home zaznamenáva spotrebu energie zariadení zapojených do inteligentných zásuviek – v histórii spotreby nájdete prehľadné grafy. Ktoré zariadenia nefungujú efektívne a vyžadujú zmenu režimu? Ktoré nie sú šetrné k životnému prostrediu? Ktoré je potrebné vymeniť za nové? S konkrétnymi údajmi budete vedieť, na čo si dávať pozor.

Po tretie: najväčšiu časť energie, spotrebovanej pri prevádzke domu, predstavuje vykurovanie. Je to viac ako 70 % energetických potrieb budovy. Preto je dôležité použiť rozum a prispôsob teploty v jednotlivých miestnostiach ich funkcii a dennej dobe. V spálni sa oplatí mať chladnejšie než v obývačke. V obývačke je dobré pri dlhšej neprítomnosti členov domácnosti udržiavať ekonomickú teplotu (nie komfortnú, alebo naopak príliš nízku). Tieto zdanlivé drobnosti zvyšujú váš komfort a zlepšujú zdravie, ale navyše zmierňujú negatívny vplyv na životné prostredie.

Mali by sme tiež pamätať na to, že nekontrolované cykly prehrievania a ochladzovania neprospievajú stabilnému fungovaniu vykurovacieho systému a zvyšujú jeho poruchovosť.

Regulátory SALUS Controls eliminujú zbytočnú činnosť vykurovacieho zariadenia a udržiavajú individuálnu teplotu nastavenú v jednotlivých miestnostiach. Poskytujú toľko tepla, koľko je potrebné, čím znižujú nepríjemný a pre životné prostredie nepriaznivý efekt prekurovania.

Regulácia teploty v domácnosti zmenšuje energetické straty. Nielen výmena kotla a vykurovacieho média, ale aj rozumné riadenie vykurovania ÚK je vysoko ekologickým riešením.

Prečo používať inteligentné ovládanie vykurovania?

Po prvé: prispôsobením teploty v miestnosti vašim aktuálnym potrebám (napr. 23 °C  v kúpeľni, 21 °C v obývačke a 19 °C v spálni) sa vyhnete prehrievaniu menej používaných miestností a plateniu za teplo, ktoré nepotrebujete.

Po druhé: regulátory SALUS Controls fungujú flexibilne. Ich hlavnou úlohou je udržiavať nastavenú teplotu v miestnostiach (harmonogramy vykurovania). To však neznamená, že počas pobytu mimo domu nemáte vplyv na ich chod. Vďaka radu SALUS Smart Home, môžete reagovať odkiaľkoľvek v reálnom čase (z kancelárie, z hotela a pod.). Regulátory pracujú podľa harmonogramov, ale zohľadňujú aj vaše aktuálne rozhodnutia.

Po tretie: regulácia vykurovania pomáha znižovať energetické straty pri každodennej prevádzke budovy, čo sa prejavuje v ochrane životného prostredia, zlepšovaní kvality ovzdušia, ako aj v znižovaní poplatkov za domácnosť.